Begivenheder/fotos fra Havnestriben
Lotteri til indsamling af Hjertestarter på Midtermolen, Hundested Havn.
Gevinsterne er 3 store kasser, sponseret af Byens Handlende, & Havnestribens 14 små butikker, værksteder & gallerier.
Følgende numre blev trukket af Julemanden (alias formand for Hundested Havn Børge Larsen) og hans hjælper

Grønt lod nr. 54
Gult lod nr. 89 ( afhentet )
Rødt lod nr. 52
Uafhentede gevinster kan afhentes på Hundested Havn i Jinks Tøj & Galleri Katja Jinks
 i den røde skurvogn på Midtermolen overfor fiskeplatformen.
Gevinsterne udleveres kun mod fremvisning af vinderlod fra onsdag den 6/12 kl. 10 - 17 og ugen ud.
Tak til alle der støttede det gode formål.
Hjertestarteren vil blive opsat på Hundested Motor- og Sejlklub´s gavl, når midlerne er i hus.
Løbende info fra Havnestriben på www.havnestriben.dk
Vindernumre offentliggøres også på
Facebook 3390 Hundested.